Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület

Végzés száma: 0600/Pk.60038/2020
Nyilvántartási száma: 06-02-0003457
Székhelye: 6913 Csanádpalota, Ady Endre utca 1.
Adószáma: 19252377-1-06
Közhasznúsági fokozat: Nem közhasznú
Bankszámlaszáma: MBH BANK NYRT– 50468287-10000465
Statisztikai számjel: 19252377-9499-529-06

Képviselő: Benke Marcell László, elnök (tel.: 30 9525205)

Elnökségi tagok: Ádók István, Gila Mihályné Hajas Lászlóné, Fejes Ferenc, Titkár: Benkéné Bogdán Zsuzsanna

A Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület Alapszabályát 20 fő alapító tag 2020. július 9-én fogadta el, melyet a Szegedi Törvényszék 2020.07.17-én végzésében megerősített.

Az egyesület cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezet védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása).

Az egyesület cél szerinti leírása: A Csanádpalota helytörténetével, hagyományaival foglalkozó írások, tárgyi emlékek gyűjtése, feldolgozása, megismertetése a lakossággal. A településtörténet kutatása, az e területen kutatók munkájának elősegítése és támogatása, Csanádpalota hagyományainak ápolása.

A jelenlegi gyűjteményt a volt bölcsőde épületében tároljuk és oda várjuk a lakossági felajánlásokat.

Honlapja: www.csphelytortenet.hu