Kezdőlap

MEGHÍVÓ
SZÉCHENYI 2020 – PÁLYÁZATI FÓRUM

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és munkatársát a Csanádpalotán megrendezésre

kerülő pályázati fórumára, amelyen a jelenleg elérhető, népszerű pályázati lehetőségekről esik szó, mind vállalkozások,

mind a lakosság számára.

IDŐPONT:

2017. november 15. 15:00

HELYSZÍN:

Dél-Alföldi Régió, Csongrád megye

Művelődési Ház, Csanádpalota

6913 . Csanádpalota, Szent István u. 40

 

PROGRAM:

 

14:30 – 15:00                           REGISZTRÁCIÓ

15:00 – 15:40 PÁLYÁZATOK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Nagy Attila – tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Nagy Attila – tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

 

15:40 – 16:00                           MFB PONTOKON ELÉRHETŐ LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

(benne lakossági energetika is

Surányi Zsolt – terméktámogató, OTP Bank Nyrt.

16:00  - 16:30                             Térségi vállalkozások fejlesztése - A helyi LEADER program felhívásai

Szalai Tamás - Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Munkaszervezet vezető

16:30 -  17.00                            A Vidékfejlesztési Program aktualitásai, fejlesztési lehetőségek

Benkő Zsolt - MNVH Területi felelős

 

Részvételi szándékát, kérjük 2017. november 14. 14:00 óráig név, cégnév, telefonszám megjelölésével jelezze az alábbi elérhetőségek

valamelyikén Vukszán Anita irodavezetőnél:

 

-       e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

-       SMS-ben: +36-30/381-3500

 

Kecskemét, 2017. november 02.

Üdvözlettel:

Lévai Zoltán

regionális igazgató

 


 

 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója
MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK
NAPJA - 2017
A rendőrök országszerte
Mindenszentek és Halottaknapja 2017
 

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási csoport

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Pályázat megtekinthető

 
HIRDETMÉNY
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése
kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2017. november 3. (péntek)
A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.
HIRDETMÉNY

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése
kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2017. november 3. (péntek)
A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.
 


Ponty-Poronty Kft. Pályázati Hírlevél Vállalkozók részére

HÍRLEVÉL
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , 70/674-8544
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , 70/674-8544


 

 

Csanád megye ismét Magyarország térképére kerül

Nyilatkozat

 


 

 

Makó Város Önkormányzata és az egykori Csanád vármegye Csongrád megyéhez csatolt településeinek
önkormányzatai nevében nagy örömünket és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Országgyűlésnek
a 2017. október 3-án,
ellenszavazat nélkül meghozott határozatáért, miszerint 2020. június 4-étől,
a méltatlan és igazságtalan trianoni békediktátum
100. évfordulójának napjától Csongrád megye elnevezése Csongrád-Csanád megyére változik.

 

 

Térségünk polgárainak a lelkében régóta él a vágy a majd ezeréves Csanád vármegye emlékének megőrzésére.
Éppen ezért örömmel fogadtuk a Csongrád Megyei Önkormányzatnak a rendszerváltozás után,
1990-ben a megye címeréről hozott döntését, miszerint Csongrád megye új címerének elemei között
Csanád megye címere is megjelent.
Hasonló módon támogattuk a megyei közgyűlés 2017. június 30-án hozott határozatát,
melyben a testület is javasolta a névváltoztatást.
Lázár János, térségünk országgyűlési képviselője megértve az itt élők törekvését fölkarolta és sikerre vitte az ügyet,
hiszen javaslatára a Magyar Országgyűlés Csongrád megye elnevezését Csongrád-Csanádra változtatta.

 

 

A döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok megőrzését segíti.
Tisztelgés ez a határozat egykor itt élt őseink előtt, akik hazánkért, népünkért oly sokat fáradoztak,
ugyanakkor bizonyos elégtétel is azokért a sérelmekért, amelyeket elszenvedtünk a méltatlan és igazságtalan békediktátum,
valamint az 1950-es, a megyénk fölszámolásáról hozott határozat miatt.

 

 

Az Országgyűlés döntése értelmében az ősi, az ország számára lassan feledésbe merülő,
de nekünk a múltunkat, a hagyományainkat,
az értékeinket szimbolizáló és az előttünk járó generációk emlékét
az utókor számára is megőrző Csanád név visszakerül Magyarország térképére.
Ezzel együtt a magyar közvélemény figyelme is ráirányul mindarra, amit a magyarság számára Csanád,
a csanádi térség és az itt élő emberek jelentenek.

 

Makó, 2017. október 5.

 

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere

Csirik László, Ambrózfalva polgármestere

Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere

Dr. Martonosi György, Maroslele polgármestere

Farkas János, Magyarcsanád polgármestere

Galgóczkiné Krobák Mária Anna, Kövegy polgármestere

Hajnal Gábor, Földeák polgármestere

Horváth Lajos, Királyhegyes polgármestere

Locskai Zoltán, Nagylak polgármestere

Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere

Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota polgármestere

Radó Tibor, Pitvaros polgármestere

Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere

 

 

 

Tájékoztatás!

 

A Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére Erzsébet utalvány formájában

nyújtott természetbeni támogatás a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából

2017.08.28.-tól pénztári nyitvatartási időben kerül kiosztásra.

 

Jegyző hatáskörében eljárva:

Kalászné Slajchó Edit

jogi és igazgatási ügyintéző

s.k.
 

 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

ügyfélfogadása Csongrád megyében

2017 október   hónapban:

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. - 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2017. október   6-án:  9:00-13:00 óra között.
2017. október 20-án:  9:00-13:00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. október 12-én:  12:00-16:00 óra között.

 

Járási ügyfélfogadás

Sinosz Helyi Szervezete

6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.

2017. október 24-én: 13:00-17:00 óra között.

Tel: 06 70 3775740

 

 

Tanyafejlesztési program

 

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseit célozza.

 

  1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;

 

  1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

- villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

- kútfúrás;

- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

- háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

- egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke:

- 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint; 55%

- 2. célterület esetében maximum 50 millió forint, 85%

Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei


 
<< Első < Előző 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Hirdetés
Hirdetés
Automatikus fordítás
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
BelépésKeresés a honlapon
Ki olvas minket
Oldalainkat 55 vendég böngészi