Adó- és értékbizonyítvány

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Kodrán Mária
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 117. szoba

Kiadható: külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz.

  • Hagyatéki eljáráshoz
  • Gyámhatósági ügyekhez
  • Földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
  • Bírósági végrehajtói ügyekhez
  • NAV végrehajtói ügyekhez

Kiadja: Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.

Tartalmazza: az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: 4000,- Ft

Az illeték megfizetésének módja: csekken vagy átutalással a Államigazgatási eljárás illetéke számlaszámra.

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

A szükséges csekk beszerezhető az Polgármesteri Hivatal 122-es szobájában.

Ügyintézéshez szükséges: Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény