Földbérbeadás utáni jövedelem adó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Kodrán Mária
Tel.: 06-62/263-015
Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság

Termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás

Az adó alapja: A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze.

Az adó mértéke: az éves bevétel 25 %-a

Mentesség: Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Bevallás határideje:

  • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig

  • Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 15-ig

Befizetés határideje:

  • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig

  • Kifizető esetében: A kifizetést követő hónap 12. napjáig

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számlaszámra.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány és csekk a Polgármesteri Hivatal 122. számú szobájában térítésmentesen beszerezhető, illetve a bevallás letölthető.

Az eljárás jogi alapjai:

  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv.

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.

Letölthető dokumentumok

Kifizető bevallása