Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Mihelcz Andrea
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 117. szoba

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át: 41.325,- Ft-ot,
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
  • ha a nagykorúvá vált gyermek
   • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
   • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
 2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át: 38.475,- Ft-ot az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyon egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
  • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát: 570.000,- Ft-ot, vagy
  • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét: 1.995.000,- Ft-ot
  nem haladja meg.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Letölthető dokumentumok