Helyi iparűzési adó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Kodrán Mária
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

 

Tárgya: az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző

  • egyéni vállalkozó, egyéni cég;
  • mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele meghaladja a 600 ezer forintot;
  • jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
  • egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Az adó alapja:

Az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel

Az adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén,

  • építőipari, természeti erőforrás kutatási tevékenység-végzés után 5000,- Ft / nap.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

március 15.

szeptember 15.

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a Iparűzési adó számlaszámra.

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjét szabályozó 2017. évi CL. törvény
  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • 2/2011. (I.27.) ÖR. rendelet a helyi iparűzési adóról

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány – bejelentkezési lap, bevallás, csekk – térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 122-es szobájában, illetve a bejelentkezési lap és a bevallás letölthető.

Letölthető dokumentumok

Helyi iparűzési bevallás

Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat