Kommunális adó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Kodrán Mária
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Az adó alanya:

  Az adó alanya az, aki a naptári év, adóév (a továbbiakban: év) első napján az építmény Csanádpalota illetékességi területén lévő ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, a vagyoni értékű jog jogosultja.

  Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

  Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adó mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti jogonként:

  A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000 Ft.

  Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie az Adóhatósághoz.

  Nem kell bevallást tennie az adóalanynak azon lakás és lakásbérleti jog vonatkozásában, amely mentes az adó alól!

Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

 • a lakással azonos helyrajzi számmal lévő minden nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
 • az önkormányzattól bérelt telek,
 • az önkormányzat saját tulajdonában lévő telek.

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet:

Letölthető dokumentumok

Kommunális adóbevallás - nyomtatás után kézzel kitölthető

Megállapodás - nyomtatás után kézzel kitölthető