Földadó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Kodrán Mária
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Az adó alanya:

    Az adó alanya azon Csanádpalotán kívül életvitelszerűen élő természetes személy, aki a naptári év (január 01. napja) első napján a földrészlet ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy annak hiányában a földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa és a földrészletet haszonbérbe vagy egyéb más jogcímen használatba adta.

    Az adófizetési kötelezettség megállapításánál az ingatlan-nyilvántartás január 01. napján fennálló állapotát kell figyelembe venni. E tekintetben kizárólag a tulajdoni lapra bejegyzett jogok és tények képezik az adófizetési kötelezettség elbírálásának alapját. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdoni hányadok arányában adóalanyok.

Az adó alapja:

    Adóköteles földterület a Csanádpalota illetékességi területén, a kül- és belterületi e rendelet hatálya alá tartozó egybefüggő termőföld.

Az adó mértéke:

    Az adó mértéke a kül- és belterületi földterületek után aranykoronánként 200,-Ft. /év

Adómentesség:

    Mentes a földadó megfizetése alól azon természetes személy, aki Csanádpalota illetékességi területén életvitelszerűen lakik és állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Földadóról szóló rendelet:

Letölthető dokumentumok

Földadó-bevallás - nyomtatás után kézzel kitölthető