Normatív határozatok
Sorszám Határozat száma Határozat tárgya
1 29/2012. (II. 29.) Kt.h.  Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
2 76/2012. (V. 30.) Kt.h. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
3 77/2012. (V. 30.) Kt.h. Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
4 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
5 79/2012. (V. 30.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása
6 82/2012. (V. 30.) Kt.h. A csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
7 83/2012. (V. 30.) Kt.h. A csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
8 85/2012. (V. 30.) Kt.h. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
9 106/2012. (VI. 27.) Kt.h. Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
10 107/2012. (VI. 27.) Kt.h. Polgármesteri Hivatal és a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
11 108/2012. (VI. 27.) Kt.h. Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
12 109/2012. (VI. 27.) Kt.h. Polgármesteri Hivatal és a Kelemen László Művelődési Ház közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
13 111/2012. (VI. 27.) Kt.h. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménye Szakmai Programjának jóváhagyása
14 112/2012. (VI. 27.) Kt.h. Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Érdekképviseleti Fóruma Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
15 113/2012. (VI. 27.) Kt.h. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
16 142/2012. (VIII. 29.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
17 143/2012. (VIII. 29.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása
18 166/2012. (IX. 26.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
19 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
20 186/2012. (X. 31.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
21 187/2012. (X. 31.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
22 188/2012. (X. 31.) Kt.h. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szociális szolgáltatások ideiglenes működési engedélyeinek meghosszabbítása iránti kérelemhez szakmai terv jóváhagyása
23
211/2012. (XII. 13.) Kt.h. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú  Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
24 212/2012. (XII. 13.) Kt.h. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
25 214/2012. (XII. 13.) Kt.h. Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása
26 24/2013. (II. 13.) Kt.h. Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról
27 25/2013. (II. 13.) Kt.h. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának megszüntetése
28 26/2013. (II. 13.) Kt.h. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása
29 56/2013. (III. 27.) Kt.h. Csanádpalota és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
30 57/2013. (III. 27.) Kt.h. Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
31 58/2013. (III. 27.) Kt.h. Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút építő Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
32 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
33 79/2013. (IV. 29.) Kt.h. Csanádpalota város Kövegy és Királyhegyes községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulása társulási megállapodás felülvizsgálata
34 80/2013. (IV. 29.) Kt.h. Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
35 123/2013. (VI. 26.) Kt.h. Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás megszüntetése
36 124/2013. (VI. 26.) Kt.h. Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulás megszüntetése
37 125/2013. (VI. 26.) Kt.h. Csanádpalota város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása